საიტი განკუთვნილია სიჩქარის ტესტირებისათვის და ამ ეტაპზე მუშაობს სატესტო რეჟიმში, გაზომვის დასაშვები ცდომილება ±3%

ინტერნეტ შეერთების სიჩქარის გაზომვა

გადმოწერის სიჩქარე
მბ/წმ

ტესტირების ჩასატარებლად და ინტერნეტის შეერთების სიჩქარის სწორი გაზომვისთის აუცილებელია დაცული იქნას შემდეგი პირობები:

  1. კომპიუტერი მოდემთან დაკავშირებული უნდა იყოს კაბელის საშუალებით;
  2. გაზომვის მომენტში უნდა მოხდეს ყველა იმ პროგრამის ან აპლიკაციის გათიშვა, რომელიც გაზომვის მომენტში შეიძლება იყენებდეს ინტერნეტ შეერთებას;
  3. უნდა მოხდეს ყველა იმ მოწყობილობის გამორთვა (სხვა კომპიუტერები, მობილური ტელეფონები, IP კამერა და ა.შ.), რომელიც გაზომვის პარალელურად შესაძლებალია იყენებდნენ ინტერნეტ შეერთებას;
  4. გაზომვის მომენტში უნდა იქნეს გათიშლი ყველა ის პროგრამა და აპლიკაცია, რომელმაც შესაძლებელია გამოიწვიოს კომპიუტერის პროცესორის გადამეტებული დატვირთვა.
Wi-Fi კავშირით სიჩქარის გაზომვის დროს, მოსალოდნელია ინტერნეტთან შეერთების სიჩქარის მნიშვნელოვანი შემცირება